En totaltjänst till en fast månadskostnad

I vår roll som er nätverksavdelning tar vi en proaktiv roll och levererar funktioner som utvecklas i takt med er verksamhet. Detta möjliggörs av vår kompetens och av våra lösningar. Med N.Able tar vi hand om ditt nätverk så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

TOTALLÖSNING

Vi ser till att ditt nätverk, nätverksutrustning och andra funktioner etableras på ett effektivt och standardiserat sätt, med tydlig ansvarsfördelning mellan dig som kund och oss. Med N.Able kommer du alltid ha en stabil funktionalitet med hög prestanda och säkerhet.

TRYGG LEVERANS

Samtliga ingående komponenter övervakas med en avancerad realtidsövervakning från vår NOC. Därifrån kan vi se hur ditt nätverk fungerar och snabbt åtgärda allt från enklare prestandabrister till eventuella hårdvarufel i lösningen. 

SPARA RESURSER

Genom att välja N.Able kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet och minimera insatsen av egen kompetens kring el, teknik, driftsutveckling och säkerhet. Du överlåter helt enkelt utvärderingar av tekniska detaljer och tekniklösningar till oss.

Vår portfölj av funktionstjänster

N.Able Firewall
Mer info |
pdf

N.Able Wireless
Mer info | pdf

N.Able LAN
Mer info | pdf

N.Able AM
Mer info | pdf

Vill du veta mer om affärsområdet N.Able?
Kontakta gärna oss via E-post.