En totaltjänst till en fast månadskostnad

En modern och säkert infrastruktur, baserad på den senaste tekniken, är idag inte längre ett alternativ – det är en självklarhet. Med dagens höga krav på mobilitet och säkerhet är möjligheterna fler om du väljer att köpa funktion som tjänst. Genom tjänstefiering minimerar du behovet av egen kompetens samtidigt som du får en säker, högpresterande tjänst till en fast månadskostnad.

I vår roll som er nätverksavdelning tar vi en proaktiv roll och levererar funktioner som utvecklas i takt med er verksamhet. Detta möjliggörs av vår kompetens samt lösningar från marknadsledande tillverkare. Med N.Able kan du fokusera på din kärnverksamhet och låta oss ta ansvaret för drift, säkerhet, leverans och support.

Fördelar och ansvar

• Leverans med standardiserade lösningar
• Snabb installation med hög kvalitet
• Fast avgift utan dolda kostnader
• Avlastar din IT-avdelning

Trygg leverans

Samtliga komponenter övervakas med en avancerad realtidsövervakning från vår NOC. Därifrån ser vi hur ditt nätverk fungerar och snabbt åtgärda allt från enklare prestandabrister till eventuella hårdvarufel i lösningen.

Spara resurser

Genom att välja N.Able kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet och minimera insatsen av egen kompetens kring teknik, driftsutveckling och säkerhet. 

Vår portfölj av funktionstjänster

Med N.Able Access Control får ni en komplett lösning …

Med N.Able Firewall tar vi det fulla ansvaret för att dina  …

Med N.Able Guest får du en professionell och kvalitativ  …

Med N.Able Wireless tar vi det fulla ansvaret för att ditt  …

N.Able Onboard tillåter att olika typer av enheter kopplas in till …

Med vår totallösning N.Able LAN får du tid för fortsatt fokus …

Med tjänsten N.Able Insight får ni en kontinuerlig check över  …