N.Able Insight

En analys och loggningstjänst för din Fortigate – till en fast månadskostnad

Med N.Able Insight blir det enkelt att samla in, analysera och knyta samman loggdata
från Fortinets produktfamilj på en och samma plats.

Varför N.Able Insight som tjänst?

N.Able Insight är en tjänst som möjliggör insamling, analysering och rapportering av data från din brandvägg. Med tjänsten får ni en kontinuerlig check över vilka applikationer som används, vilken trafik och användning ni har från och till Internet idag, vilka potentiella hot och sårbarheter är ni är utsatta för och även hjälp med hur ni säkrar upp era system.

Fördelar med N.Able Insight som tjänst
  • Snabb installation med hög kvalité
  • Fast avgift utan dolda kostnader
  • Avlastar din IT-avdelning
  • Funktionsleverans med standardiserade lösningar
Vad ingår mer?

I tjänsten ingår full integration med FortiView i din Fortigate, centraliserad sökrapportsfunktion samt möjlighet att utföra rättstekniska undersökningar. Tjänsten möjliggör nyttjande av Security Fabric.

Läs mer om våra andra funktionstjänster