Gör plats för en digital kollega på IT-avdelningen

Vi står på randen inför vad man benämner som den fjärde industrirevolutionen, ett skifte som kommer att förändra vår arbetsmarknad på ett betydande sätt. Precis som de tidigare faserna, den första industrirevolutionen när ångkraften etablerades, den andra med elektricitet/massproduktion och den tredje när maskiner och robotar kunde ersätta människor för repetitiva arbetsuppgifter, förändras våra liv och arbetsmarknaden. Vid varje skifte har folk fått tänka om vad som är en möjlig karriär, hur de ska lösa sin försörjning och många gånger betraktat det nya med skeptisk hållning. En revolution passerar inte obemärkt, det ligger lite i sakens natur. Men den fjärde industrirevolutionen spås blir något som rejält förändrar våra liv och arbetsmarknad, även för oss som arbetar med IT.

Natverkets_rollPrylar och människor kopplas upp (IoT, IoP), datasystem blir självlärande utifrån det som den upplever (machine learning). Tillsammans med automatiserade system och artificiell intelligens (AI) blir vi människor inte längre bäst lämpade för arbetsuppgifter som vi tidigare betraktat som givna. Och det är ganska många arbetsmoment som vi inte längre är det bästa alternativet. Ett exempel är att analysera stora mängder data och ta beslut utifrån den analysen. Där är människan både långsam och har en förmåga att arbeta utifrån förutfattade känslor.

Men det är framförallt hastigheten i förändringen som kommer att göra att det fjärde steget blir så enormt.

När ångkraften lanserades så tog det drygt 70 år innan kapaciteten hade fördubblats. Processorkraften i en dator gör motsvarande utveckling på 18 månader. Den kraften i kombination med att vi redan idag utvecklar självlärande system gör att samhällsförändringen blir så kraftig. Idag har vi självkörande fordon, robotar som kan interagera med sin omgivning och som kan lära sig nya moment genom att härma oss. AI system som hjälper oss att ta beslut utifrån inmatade data – sjukdiagnoser av komplex karaktär hanteras idag av IBM´s Watson, om än i mindre skala. Och det är framförallt i det momentet, att snabbt analysera enorma mängder information och sedan ta ett beslut som förändringen sker snabbast.

PDDen digitala affären ställer tuffa krav på alla företag. Öppna upp och digitalisera, alternativet är att gå under i en föränderlig värld. För oss som arbetar med it-säkerhet så ställer det nya krav. Tidigare så fokuserade vi mycket på att begränsa och låsa ner – prevent, brandväggen var vårt skarpaste vapen. Ett relativt reaktivt och destruktivt drag. Idag ligger fokuset på att proaktivt övervaka och vid avvikelser snabbt åtgärda – detect and response. Hotbilderna är många och brandväggen har kompletterats med flertalet verktyg. Att försöka ligga så nära som möjligt på det som sker i nätverket och vid avvikelser eller störningar snabbt korrigera.

 

Det proaktiva ställer krav på att vi dels har en bra visibilitet på vårt nät och säkerhetsmiljö. Dels att vi snabbt kan bearbeta händelser och loggaktiviteter från våra enheter. Alla som har tittat på en loggfil från en brandvägg vet vilken utmaning som vi pratar om. Och det är just här som AI och lärande datasystem kommer att göra skillnad. Ett SIEM system i kombination med en digital kollega som snabbt kan sortera ut vad som är normalt och vad som är tokigt. En resurs som inte behöver sömn eller som tröttnar på att dag efter dag göra samma sak på arbetet. Och som dessutom inte heller dricker upp kaffet eller lämnar disk efter sig. Det låter som en dröm men faktum är att just nu så pågår jakten hos tillverkarna av it-säkerhet i att kunna paketera dessa funktioner och ta till marknaden. Bedömning är att vi under 2018 kommer att se de första lanseringarna.

Så gör plats för en digital vän på er arbetsplats, för den lär dyka upp inom kort. Och var inte rädd för förändringen, människan är fortfarande en nyckelspelare i framtidens organisationer.

Blogginlägg av Patrik Duckert, Marketing and Business Enablement på Network Services.

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information på telefon 08-410 23 100 eller via mail info@networkservices.se