NETWORK SERVICES KUNDCASE ÄLMHULTS KOMMUN

Älmhult – den moderna kommunen

- Här får du en enkel och säker access till nätverket.

Network Services har i samarbete med Älmhults kommun designat och implementerat kommunens nya trådlösa nät.

I över tio år har Network Services och Älmhults kommun samarbetat för att säkerställa kommunens krav på ny användarvänlig teknologi. De senaste åren har fokus legat på att bygga en mobil och säker digital arbetsmiljö. Nyckeln till detta var ett nytt trådlöst nätverk.

MASSOR AV MÖJLIGHETER

Under sommaren 2015 tog Älmhults kommun beslutet att bygga ut och satsa på ett nytt , öppet trådlöst nät för kommunens invånare och besökare. Network Services anlitades för design och implementation av nätverket och bidrog med konsulter, samt produkter från HPE/Aruba.

– Vi har avtal med Network Services gällande produkt- och konsultförsörjning. Vi gör mycket själv och har bra kompetens inom kommunen. Men när vi behöver specialistkompetens anlitar vi Network Services, säger Robert Palmqvist, IT-­chef på Älmhults kommun.

Idag erbjuder både skolor, Älmhults station, stadens torg och olika fastigheter ett öppet nät. Ett lyckat exempel på hur det nya nätverket gynnat kommunens arbete är att nyanlända enkelt kan få tillgång till språkverktyg, som i sin tur bidrar till en smidig kommunikation med kommunen och Älmhults invånare. Allt som behövs är en enkel login via Facebook eller sms.

­ Projektet har varit väldigt framgångsrikt. Att jobba med Robert Palmqvist och Älmhults kommun är alltid utmanande och givande. Deras mål är att leverera lösningar i toppklass till kommunens invånare och gäster och vi är stolta över vårt samarbete, säger Fredrik Troberg, Account Manager Network Services. Robert Palmqvist och Älmhults kommun är mycket nöjda med resultatet.

KOMMUNEN BLICKAR FRAMÅT

Älmhults kommun och Network Services har fler spännande projekt på gång och vill bland annat fördjupa samarbetet inom Mobile Engagement, HPE/Arubas lösning för positionering och en flexibel arbetsplats.

– Vi har en idé som vi arbetar kring tillsammans med Network Services. Idén är baserad på vår Bluetoothfunktion i nätet och lösningen möjliggör att vi på IT kan erbjuda verksamhetsnyttiga funktioner, såsom positionering till exempelvis bibliotek och hotell i kommunen, berättar Robert Palmqvist.

– Älmhults kommun är verkligen i framkant när det gäller nya lösningar, avslutar Fredrik Troberg på Network Services. Vi är stolta och glada över a kunna hjälpa dem med våra lösningar och expertkompetens.

 

Ladda ner vårt kundcase med Älmhults kommun här!