NETWORK SERVICES KUNDCASE KJELL & COMPANY

Vägen till ett nytt datacenter med Kjell & Company

Med en klar och tydlig strategi och struktur bytte Kjell & Company ut hela sitt core nät – i princip utan nertid.

I samband med att Kjell & Company skulle lansera en ny webb stod verksamheten inför nya krav. Ett företag som ständigt växer har ett stort behov ett driftsäkert nät. Miljön blev mer komplex i samband med att antalet arbetsplatser ökade, att lagret automatiserades och blev mer digitalt.

Vi hade ett enkelt upplägg tidigare, säger Martin Knutson, IT-chef Kjell & Company. Nätet var inte skalbart, det höll inte för våra krav och det var inte driftsäkert – som nätet är idag. Tillsammans med Network Services drog vi hela planen för framtiden. Det var viktigt för oss att ha en klar och tydlig målbild, säger Martin Knutson, IT-chef Kjell & Company.

VAL AVkundmote_max_130907_mo LEVERANTÖR – JUNIPER NETWORKS

2011 började Kjell & Company se sig om för att hitta en lämplig leverantör. Valet föll på Juniper Networks. Framför allt för tekniken Virtual Chassis som gör det möjligt att skapa en virtuell switch av flera fysiska switchar, den behöver dessutom inte sitta i samma kopplingsskåp. Men även JUNOS, som är Junipers operativsystem med dess höga krav på flexibilitet och tillgänglighet. Med valet av Juniper fick Kjell & Co även rätt kompetens på rätt plats – Network Services Marcus Tornhagen, Chief Technical Architect – kom in i projektet tidigt som Trusted Advisor. ”Redan under vårt första möte med Marcus drog vi hela planen för framtiden, med en klar och tydlig målbild framför oss”, säger Martin. ”Vi började i rätt ände, lade upp en strategi och en struktur – som vi har hållit oss till ”.
Kjell & Company har butiker och lager som har öppet året runt. Med ett stort behov av driftsäkerhet krävs redundans och upptiden måste säkras. Därför har investeringar gjorts innan problemen har uppstått. Nästa steg mot målbilden är säkerheten, med nya brandväggar från Fortinet kan Kjell & Company säkra upp sin infrastruktur utan att förlora varken prestanda eller funktionalitet.

ARKITEKTUREN

Designen bygger på en tydlig avgränsning mellan Campus, Datacenter och Edge. Denna design möjliggjorde utbyggnad och förändring av en del av nätet utan att påverkar andra delar i nätet. All trafik mellan de olika delarna kontrolleras av en säkerhetsplattform. Vilket gör att man har full kontroll på vilka applikationer som går i nätverket, och vilka som faktiskt utnyttjar dessa. Nätet har idag aggregerade 10G kopplingar mellan de olika delarna och även inom Datacenter. Allt för att kunna erbjuda hög kapacitet men även hög tillgänglighet och redundans utan märkbara avbrott. Givetvis har man multipel 10G kapacitet och minimala svarstider även genom säkerhetsplattformen som kontrollerar trafiken mellan de olika delarna av nätverket.

Ladda ner vårt case i PDF här!

Tillsammans med Network Services drog vi hela planen för framtiden. Det var viktigt för oss att ha en klar och tydlig målbild, säger Martin Knutson, IT-chef Kjell & Company.