NETWORK SERVICES KUNDCASE TELE2

Nu erbjuder Tele2 sina kunder förbättrade tjänster genom ett nytt, modernt och funktionellt nät

Under 2015 tog Tele2 beslutet att installera ett nytt accessnät. Tiden var knapp och man insåg att det inte skulle gå att migrera samtliga noder själva. I konkurrens med starka aktörer valdes slutligen Network Services som partner för uppdraget.

Det fanns era anledningar till varför Tele2 tog beslutet att bygga ett nytt nät, förklarar Maria Skoglund-Robertsson, Manager Customer Delivery Management och projektledare på Tele2.

– Vi ville bygga ett modernt och funktionellt nät för att kunna erbjuda nya och förbättrade tjänster till våra kunder. Ett bra nät skulle bli ännu bättre helt enkelt.
Enligt Maria visade Network Services flexibilitet i sitt upplägg för funktionsansvaret för migreringen. Projektet hade en mycket snäv tidsplan. Uppdraget handlade om projektledning, planering, projektering och konfigurering och fältarbete. Ansvar för nödvändiga fältinsatser på site togs med kontrakterad fältpart.

Network Services installerade ett nytt accessnät, migrerade kundtrafiken från det gamla nätet till det nya samt ansvarade för nedtagning av
det gamla nätet. Projektet pågick under knappt nio månader, omfattade som mest 14 konsulter från Network Services och 11 kontrakterade fältresurser.

“Vi hittade arbetssätt tillsammans som effektiviserade projektarbetet.”

– Vi tog ett delat ansvar med Tele2 för att lyckas migrera nätet i tid, säger David Noorzoy, projektägare på Network Services. Ett stort antal engagerade konsulter allokerades och vi hittade arbetssätt tillsammans som effektiviserade projektarbetet. I början av projektet observerade Tele2 att NS räknat lågt på de resurser som behövdes, men efter en infasningsperiod landade vi i rätt bemanning.

– Uppdraget var mycket komplext med nya migreringsrutiner som skulle skapas och konsulter som skulle utbildas fortsätter Maria. Fördelarna med att lägga ut projektet för Tele2 var att de fick en garanti på att projektet kommer att genomföras, en stor fördel med funktionsansvar – du vet att du får det gjort. Tele2 är mycket nöjda med det nya nätet;

– Vi har ett modernt nät, med hög kapacitet och stabilitet. Nu kan vi erbjuda våra kunder nya och förbättrade tjänster utan att darra på rösten, säger Maria Skoglund-Robertsson. Även om vägen var lite krokig i början så har vi nått hela vägen fram i projektet och samarbetet med Network Services känns mycket lyckat. Och det ska vi alla vara stolta över, avslutar hon.

Ladda ner vårt case i PDF!

Governance av projektet sköttes av styrgruppen från Network Services respektive Tele2 där projektprogress, eskaleringar och feedback rapporterades löpande under hela projektet livstid.