NETWORK SERVICES KUNDCASE LUNDS UNIVERSITET – LDC

Rätt kompetens och rätt inställning skapar trådlöst nät för framtiden

För ett år sedan skedde ett generationsskifte i det trådlösa nätet på Lunds universitet.

Sedan 2005 har Network Services levererat produkter, konsulter och tjänster till Lunds universitet. – Vi ser varandra som strategiska partners, vi driver varandra framåt. LDCs komplexitet utmanar oss och vår tjänsteportfölj, berättar Markus Agard, från Network Services. Resan som vi har gjort tillsammans med LDC följer marknadens snabba utveckling och användarna krav. Från att sälja produkter och konsulter till dagens standardiserade och skräddarsydda tjänster.

Network Services hjälper oss anpassa våra tjänster allteftersom behoven förändras.
- När det är dags för översyn vänder vi oss till externa leverantörer och här är Network Services en god partner. Network Services förädlar tjänsterna efter de behov och krav som finns.Vi har kompetensen men måste inte göra allt själv, säger Gunnar Knutsson, Leveransansvarig nät, LDC.

DET TRÅDLÖSA NÄTET

Sommaren 2014 påbörjades ett arbete med att hitta en ny tillverkare som kunde leverera den nya generationens trådlösa nät. – Vi tog steget vidare med HPE/Aruba Networks som tillsammans med oss satte upp en POC. Därefter, sommaren 2015, gick vi ut med upphandlingen som Network Services vann. Vi är mycket nöjda med det nya nätet, hur det är byggt och planerat, fortsätter Gunnar Knutsson.

- Inför varje installation görs en noggrann sitesurvey för a på bästa sätt möta de krav som verksamheten ställer. Sedan sommaren 2015 har vi installerat 1 550 accesspunkter. Det finns idag ca 2 600 accesspunkter totalt. Vi kommer troligtvis installera ca 1 000st per år några år framöver, fortsätter Gunnar Knutsson.

Network Services ansvarar för hela leveransen för det trådlösa nätverket. Allt från arkitektur och design till själva installationer inklusive projektledning och rådgivning. – För oss är det viktigaste att kunden känner sig trygg under hela leveransfasen, säger Markus Agard, Network Services.

AIRWAVE SOM TJÄNST

I takt med att projektet fortskred utvecklades ett behov av a överblicka den trådlösa miljön på ett enkelt sätt . För att möta kundens behov presenterade vi en lösning. Med Airwave från HPE/ Aruba får kunden en enkel och överskådlig blick över den trådlösa miljön. Detta möjliggör ett proaktivt arbetssätt där vi kan åtgärda problem innan slutanvändaren påverkas. LDC hostar Airwave och vi driftar miljön och övervakningen. Network Services möjliggör övervakning av Lunds universitets trådlösa nät helt enkelt!

Vi tänker framåt tillsammans, det är viktigt att vi är lyhörda för kundens behov.

TRÅDLÖS KAPACITET ÖKAR STÄNDIGT

Installationen väntas pågå fram tills 2018, när det är klart, då är det dags att bygga om igen!
- Vi lever i en värld där allt förändras. Med en partner som Network Services kan vi se framåt och känna oss trygga med utvecklingen, avslutar Gunnar Knutsson.