NETWORK SERVICES KUNDCASE NCC SVERIGE

NCC var en av pionjärerna i att implementera trådlöst accessnät

NCC var tidigt ute med trådlös access på ca 600 av sina pågående byggarbetsplatser. De utvecklar nu sitt accessnät för personal, partners och kunder med fokus på mobilitet genom att köpa funktionstjänst.

PIONJÄR INOM TRÅDLÖST SOM PRIMÄRACCESS

”Redan 2005 installerades trådlös infrastruktur på byggarbetsplatserna och övriga kontor”, säger Anders Eklind, System Manager på NCC i Sverige. Förutom mobilitet och flexibilitet skapade investeringen stora kostnadsbesparingar tack vare mindre komplexitet i lösningen och behov av kabeldragningar och fysiska switchportar.

Besparingen summerades till 50-90% beroende på byggprojekt. Innan NCC introducerade trådlöst (WiFi) drogs det stora mängder kablage som fick skrotas då byggbarackerna skulle flyttas. Nu räcker det att flytta med sig en eller flera accesspunkter till nästa projekt. Besparingen passar in i NCCs hållbarhets strategi.

Rollbaserad access, idag en självklarhet!

En positiv effekt av det nya trådlösa accessnät var den nya rollbaserade arkitekturen, vilken idag ses som en självklarhet i organisationen. NCC har även ändrat sin organisation från att tidigare varit geografiskt indelad till att idag arbeta proccessinriktat inom respektive affärsområden, vilket betyder att behovet av en snabb och enkel kommunikation över hela koncernen är viktig.

Applikationer som UC baserat på Microsoft Lync har implementerats för att stödja detta men mobilitet blir samtidigt viktigare för verksamheten.  I dagens organisation ställs det stora krav på mobilitet och tillförlitlighet i vårt nätverk. Nätverket måste vara anpassningsbart för att stödja olika användare, enheter, applikationer och mobilitet på ett dynamiskt sätt. Vi lever i en verksamhet där konsortium och projekt sätts upp och avslutas löpande och vi behöver snabbt kunna sätta upp nätaccess med minimal administration utan att kompromissa med funktion eller säkerhet.

Rollbaserad access, idag en självklarhet!