NETWORK SERVICES KUNDCASE SATS SVERIGE

Träningsjätten SATS satsar på managerade nätverkstjänster.

När SATS implementerar en mängd olika IT-projekt väljer de att köpa in dem som tjänster.

SATS, Nordens största aktör inom träningsverksamhet, hade flertalet IT-projekt på gång.  LAN skulle lanseras i alla träningscenter, trådlösa nätverk skulle rullas ut och företaget  planerade inför att flytta ut sin serverhall i molnet.

”Vi var vid en tidpunkt när vi hade så många IT satsningar på gång att vi insåg att vi inte skulle klara av att lösa dom själva”, säger Arvid Johansson, CIO. Istället började SATS undersöka möjligheten att tjänstefiera delar av företagets IT-infrastruktur. Olika leverantörer kontaktades, bland dem Network Services.

”Flera av leverantörerna sa: ’Vi kan bygga det ni vill ha’”, minns Arvid Johansson. Men SATS var inte ute efter en specialbyggd produkt. En sådan skulle bli alldeles för dyr att införa och förvalta.
”Vi ville ha en färdig nätverksprodukt, och dessutom ville vi kunna tjänstefiera hela driften. Hos Network Services hittade vi en tjänste­leverantör som kunde leverera”, säger Arvid
Johansson.

case_sats2 I september 2012 tecknade SATS avtal med Network Services. Under en tremånadersperiod rullades LAN in över 100 träningscenter. Idag används nätverket för all kommunikation inom SATS träningscenter, bland annat för IP-telefoni, kassaterminaler och streaming av musiken.
”Behovet av förvaltning försvinner på det stora hela med tjänste­fiering och man kan istället fokusera mera på förbättringar och förändringar”.
Utöver LAN-uppdraget har Network Services lanserat en Wireless-tjänst på SATS kontor i Sverige och Norge, utbildningscentrum, och i utvalda träningscenter. En Network Services BYOD-tjänst ger möjlighet till en säker trådlös uppkoppling för mobila enheter, smartphones, iPads m.m. Eftersom SATS lanserar många olika appar och tjänster är planen att garantera mobil internetaccess i alla träningscenter med trådlös teknik. Network Services har också etablerat en IPAM-tjänst som hanterar SATS IP-adressplan samt en Nätverks PoP där all kommunikation sker externt mot WAN-operatörer, Internet och utvalda molnleverantörer. Alla inköpta tjänster har implementerats i linje med SATS ambition att inom en snar framtid flytta ut hela serverhallen på molnet.

”Det här är bara början”, säger Arvid Johansson. ”Tjänstefieringen har gett oss stora möjligheter att rulla ut nya tjänster i framtiden, den har sänkt våra IT-kostnader och gett oss möjlighet att fokusera vår tid på annat än ägarskap”.

Det viktiga för mig är att kunna ha rätt driv i utvecklingen framåt, säger Arvid Johansson, CIO, SATS.