NETWORK SERVICES KUNDCASE TDC SVERIGE

TDC – Projekt kostnadsbesparing

Avdelningen Access Management har i uppdrag att se till att TDCs accessnät planeras, utnyttjas och byggs på ett så optimalt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

TDC bygger och levererar affärskritiska kommunikationslösningar till företag och organisationer inom Norden. I leverans, drift och utveckling av tjänster i näten uppstår regelbundet behov av olika typer av optimeringsarbeten. Network Services har på uppdrag av TDC genomfört ett antal optimerings- och kostnadsbesparingsarbeten som har drivits i projektform.

TDC_husVid projektstart var Network Services uppdrag att utföra migreringar från den gamla accesstypen SDH . Projektet startades i april 2012 och pågick till i augusti samma år. Network Services stöttade även TDC i linjen med konsultinsatser som tekniker och nätplanerare. De positiva erfarenheterna från samarbetet samt de uppnådda besparingsmålen ledde till att Network Services fick uppdraget att migrera dels ADSL/ATM och dyra SDH förbindelser (Leased Line). Även dessa projekt blev mycket lyckade utifrån ett genomförande- och ett kostnadsbesparingsperspektiv, vilket resulterade i nya delprojekt som startades upp och hanterades av Network Services.

Projektgruppen har bestått av fem personer och de har hanterat flera parallella projekt i uppdrag av TDC. Arbetssätt och förslag på rapportering har tagits fram av Network Services. När projekten avslutades för tillfället i januari 2015 har effekten varit betydande och kostnadsbesparande.

”Network Services har designat processer och rutiner för att på bästa sätt kunna hantera arbetet inom projekten. De har även hjälpt oss att brainstorma fram nya idéer som har lett till nya besparingscase. Det är vår förhoppning att kunna fortsätta bedriva arbetet med att sourca in stöd från Network Services vid behov”. Säger Susanne Nyström, Head of Access Management, TDC Sverige.

Projektarbetet i siffror TDC har hittills sparat betydande belopp på årsbasis. Fortsatta besparingar sker än och dessa är direkt kopplade till dels aktuella avtalslängder samt avtalsförlängningar mellan TDC och deras kunder.

Susanne Nyström, Head of Access TDC Sverige Management, TDC Sverige.