STRATEGISK NÄTÖVERSYN

Rådgivning och kompetens inom nätverk

VARFÖR NÄTÖVERSYN?

Många företag och organisationer köper idag teknik utan en tydlig strategisk plan. Dagens befintliga nät kan vara byggda utan tillräcklig säkerhetskontroll och med komplex management. För att klara framtidens krav ska nätet vara agilt och modulärt uppbyggt. Viktigt är att ha en strategi om hur det ska se ut- och vad man vill uppnå framöver.

Målsättningen med en nätöversyn är att ta fram en strategisk plan för nätet, planen syftar till att skapa trygghet och tydlighet under den resa verksamheten gör med sitt nätverk. Planen bör innehålla svar på frågor som exempelvis;

• Varför behövs nätet?
• Vad används nätet till?
• Vilken arkitektur ska nätet ha?
• Fungerar IT-policyn?

Det finns många skäl till varför företag och statliga organisationer tar hjälp externt för att göra en nätöversyn och få svar på dessa frågor – de vill skapa en opartisk bild av vilka risker, hotbilder, möjligheter och svagheter som finns i deras nät.

Vi hjälper kunden att ta fram verksamhetens krav på nätverket, dels de befintliga och dels de framtida. Genom beprövad metodik gör vi en kravspecifikation.

VI ERBJUDER RÅDGIVARE MED HÖG KOMPETENS NÄTVERK OCH HJÄLPER VÅRA KUNDER MED

• Översyn av IT-policy
• Implementering och projektledning av en strukturerad nätöversyn
• Kartläggning och analys av det befintliga nätverket samt upplysning om sårbarheter i nätet
• Design och förslag till långsiktig plan och nätverksstrategi
• Skapande av en prioritetsordnad projektplan med stegvis implementering av policys, processer, funktioner och produkter
• Omvärldsbevakning av de senaste trenderna inom nätverk och säkerhet

Ladda hem vårt produktblad “Strategisk nätöversyn här!

TA KONTAKT MED OSS!
Vi levererar lösningar och funktionstjänster samt kvalificerade konsulttjänster inom nätverk och säkerhet.
Integrerad säkerhet och automatisering är idag en viktig utgångspunkt för en stabil och trygg nätverksinfrastruktur.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er inom kort för en första diskussion.