N.VIEW – VEM GÖR VAD I DITT NÄTVERK?

Vet du vilken trafik ni har till och från Internet idag? Utnyttjar ni er bandbredd
på rätt sätt? Med vår tjänst N.View får ni en överblick – vilka applikationer
används, vilka potentiella hot och sårbarheter är ni utsatta för?

VARFÖR N.View?
Det växande antalet nätverkshot är idag utformade för att undvika upptäckt genom att kringgå traditionella brandväggar. Vår tjänst N.View hjälper dig få en bild av din Internettrafik – utnyttjar ni er bandbredd på rätt sätt, vilka applikationer används på Internet? Har ni skydd mot dagens komplexa hotbild och följs er IT-policy?

HUR FUNGERAR TJÄNSTEN?
Vi kopplar in vår utrustning i er befintliga miljö för att få fram vilken datatrafik som går till och från Internet. Analysen startar direkt när utrustningen kopplas in och avslutas efter en vecka. Efter analysen levererar vi en utförlig rapport innehållandes information såsom t.ex.
- Identifierade applikationer som innebär en säkerhetsrisk
- Identifierad skadlig kod och trafik till kända botnet
- Hur stor del av applikationerna som
är peer-to-peer, sociala media, streamingtjänster och spel.
- Identifierade enheter med högt bandbreddsutnyttjande.

WORKSHOP
Rapporten går vi igenom tillsammans med er i form av en workshop. Vid behov tar vi fram förslag på åtgärder och rekommendationer.

Ladda hem vårt produktblad N.View här!

SEKRETESS
Network Services förbinder sig att inte utan kundens skriftliga medgivande avslöja eller på annat sätt göra konfidentiell information tillgänglig. Efter avslutat uppdrag kommer insamlad data att raderas hos Network Services.

ENKELT MED N.View
Din befintliga miljö påverkas inte, tjänsten kan anslutas/ kopplas från när som helst. Ingen extern access behövs och N.View börjar logga direkt när enheterna kopplas upp. Det behövs en speglad port ur kundens miljö där sniffbrandvägg kopplas in, inga trafikbeslut görs.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er inom kort för en första diskussion.