Ransomware

VAD ÄR RANSOMWARE?

Ransomware är en typ av skadlig kod som installeras på datorn utan användarens samtycke. Allt programmet kommer över krypteras och blir oåtkomligt, det enda sättet att få tillbaka filerna är att betala en lösensumma.

HUR BLIR JAG ATTACKERAD?

Detta sker oftast genom e-post bilagor som innehåller skadlig kod eller att användaren besöker en webbsida som kör ett script och öppnar därigenom en dörr för attacker. När datorn sedan är infekterad påbörjas en process som involverar flera steg som användaren oftast inte märker av innan det är för sent och filer är krypterade.

Network Services erbjuder
• Säkerhetsrådgivning och utbildning
• Genomgång av nätverk
Tjänster
• N.Able Firewall
• N.View Säkerhetsanalys

Exempel på data som krypteras
• Office dokument
• Bilder/Ljud och videofiler
• Komprimerade arkiv (.zip, .tar t.ex.)
• Databaser
• Backupfiler
• Virtuella maskiners krypteringsnycklar
• Certifikat
• Hela datorn

Efter att filerna är krypterade får användaren information om hur de kan gå tillväga för att genom att betala en lösensumma åter få tillgång till sina filer genom ett verktyg innehållandes den nyckel som använts vid krypteringen.

Exempel på Ransomware:
CryptoLocker, CryptoWall, CoinVault, TorLocker,
CoinVault, TeslaCrypt och CTB-Locker

FÖRETAG & STATISTIK

1/3 av tillfrågade företag* hade någon gång blivit utsatt för Malware som resulterat i förlust av viktig företagsdata. För små och medelstora företag kostar detta stora summor pengar. Uppskattningar har gjorts att intrång och förlust av kritisk företagsinformation kostar mellan 300 TSEK och 750 TSEK. För större företag kan kostnaden vara ännu högre. För mellanstora företag med mellan 100-1000 anställda utgjordes cirka hälften av attackerna av någon form av Ransomware. För stora företag med över 1000 anställda var Conficker (Botnet) den största boven med cirka 70% av antalet incidenter.
* enligt Kaspersky IT Security Risks Survey 2014

Dagens hotbild har förändrat förutsättningarna kring hur vi ser på IT-säkerhet. Kraven ökar ständigt och hoten förändras konstant. Med vår säkerhetsanalys blir du medveten om vilken nivå din säkerhet ligger på, vi kan rekommendera åtgärder på hur din organisation bäst skyddar sig. Genom ett förebyggande säkerhetsarbete blir du bättre rustad mot attacker. Vi kan hjälpa dig med alltifrån säkerhetsrådgivning och funktionstjänster till produkter. Låt oss se över ditt nätverk för att se vilken lösning som passar dig bäst! Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Ladda hem vårt informationsblad här!

Ladda hem ett exempel på en rapport här!