Vill du köpa tid till din verksamhet? Med vår tjänst får du en kontinuerlig inblick över trafiken och nyttjandet av ditt nät. N.Able Insight levereras som en fristående tjänst med flexibla installations- och driftsmöjligheter.

Nyttjar du ditt nät på rätt sätt? Är där några flaskhalsar? Med N.Able Insight blir det enkelt att samla in, analysera och knyta samman loggdata från Fortinets produktfamilj på en och samma plats. Du får även hjälp med hur ni säkrar upp era system.

Dagens hotbild har förändrat förutsättningarna kring hur vi ser på IT-säkerhet. Kraven ökar ständigt och hoten förändras konstant. Med våra tjänster blir du medveten om hur ditt nät nyttjas och vilken trafik du har från och till Internet.

Network Services är ett specialistföretag inom data- och telekommunikation. Vi erbjuder kundanpassade lösningar och managerade tjänster inom nätverk och IT-säkerhet samt kvalificerade konsulttjänster inom data- och telekommunikation. Våra ledord “Enkelhet, Engagemang och Erfarenhet”, genomsyrar hela vår verksamhet och vi brinner för våra kunder och för ständig utveckling. 

ENABLING EVERYDAY COMMUNICATION