Network Services installerar nytt accessnät hos Tele2

Network Services har tillsammans med Tele2 byggt ett nytt Accessnät. Vi installerade ett nytt accessnät, migrerade kundtrafiken från det gamla nätet till det nya samt ansvarade för nedtagning av det gamla nätet. Projektet pågick under knappt nio månader, omfattade som mest 14 konsulter från Network Services och 11 kontrakterade fältresurser. 

Läs mer om projektet i vårt kundcase med Tele2 här!