Network Services levererar sitt bästa resultat någonsin

2015 års resultat slutade på 13 miljoner i vinst och en omsättning på 302 miljoner, vilket ger en resultatförbättring på över 200% samt en tillväxt på 25% jämfört med 2014. Network Services har en svåröverträffad historia med i genomsnitt 25% tillväxt årligen sedan 2004.

- Jag är väldigt glad och stolt att våra kunder har fortsatt förtroende för oss som deras strategiska partner inom kommunikation och säkerhet, säger Fredrik Svensson, VD Network Services. I en framtid som är öppen, dynamisk och ständigt uppkopplad är utmaningen säkerhet och ett fungerande nät. Man kan idag inte välja bort kommunikation, med våra managerade tjänster och specialistkonsulter ligger vi steget före och kan hantera nya säkerhetshot eller sårbarheter i nätverket.

Affärsläget är fortsatt starkt under 2016 och i takt med att tjänstefieringen ökar ser vi ett allt större behov av managerade IT-tjänster, samtidigt som efterfrågan på IT-konsulter är hög. Vi fortsätter utveckla vårt tjänsteerbjudande för att kunna möte framtidens krav på IT. Vi stöttar helt enkelt den digitala utmaningen med våra lösningar och specialistkonsulter, avslutar Fredrik Svensson, VD Network Services.