Network Services skriver avtal med Kammarkollegiet

Network Services är stolta och glada över att återigen blivit utvalda som leverantör av Statens Inköpscentral gällande ramavtalen för Datacenter. Avtalet undertecknades den 10 mars och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Detta innebär att Network Services är en av sex leverantörer som får möjlighet att leverera produkter och tjänster inom området Datacenter till offentlig verksamhet.

-Det är oerhört glädjande att vi äntligen kommit i mål med ramavtalet. Detta är ett strategiskt viktigt avtal för oss, då vi redan idag har en stor leverans till offentlig sektor. Det är inte bara viktigt för att utveckla vår affär, utan även en mycket god kvalitetsstämpel, säger Fredrik Svensson, VD på Network Services. Vår ambition och förhoppning är att vi framåt ska kunna tillgodose svenska myndigheter, kommuner och landstings alla behov inom området “Datacenter”.

Network Services är ett specialistföretag inom data- och telekommunikation. Företaget grundades 2004 och vi är idag över 115 anställda på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Vi erbjuder kundanpassade lösningar och managerade tjänster inom nätverk och IT-säkerhet samt kvalificerade konsulttjänster inom data- och telekommunikation. Enkelt sagt, vi möjliggör er kommunikation. Network Services i dagsläget avtal med ett 50-tal kommuner.

Läs vidare om avtalen här!