RAMAVTAL

RAMAVTAL KAMMARKOLLEGIET
Network Services är stolta och glada över att vara en av leverantörerna till Statens Inköpscentral för ramavtal gällandes “Datacenter”.

Vi innehar följande ramavtal:

DATACENTER
Datacenter Norra Sverige, Östra Sverige, Södra Sverige samt Rikstäckande diarienr. 96-[86/87/88/89]-2015.
Avtalsperioden löper från  2017-03-10 till 2019-03-31. Med en förlängningsoption till 2021-03-31.

Ramavtalet omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst och Kundunik tjänsteleverans med tillhörande Konsulttjänster för datacenter.

Mer information gällande ramavtalet finns här!

Kammarkollegiet