VÅRT ERBJUDANDE

Nätverket utgör grunden för all IT-kommunikation och alla tjänster. Samtidigt har kraven på tillgänglighet, mobilitet och säkerhet aldrig varit högre. Med rätt grundfundament skapas förutsättningar för företag och organisationer att effektivisera och skapa konkurrenskraft genom innovativa IT-funktioner, men utan ett väl fungerande nätverk kan inga eller få funktioner levereras. Network Services har tagit fasta på detta faktum och med hjälp av marknadens bästa medarbetare och långsiktiga relationer fokuserar vi på att bygga och utveckla våra kunders nätverk och IT-säkerhet.

Vår leverans präglas av engagemang, kundnytta och kvalité. Vi lägger stor vikt i att arbeta långsiktigt och förstå våra kunders verksamhet, vilket gör det möjligt att leverera största möjliga kundnytta till rätt investering anpassad efter kundens verkliga behov.

Vi delar in vår leverans i tre olika delar:

  • Funktion och drifttjänster
  • Konsulttjänster
  • Produkter och lösningar

Beroende på hur din egen organisation är utformad och hur stor del ni själva väljer att utföra levererar vi allt från helhetsåtagande i form av funktion/drift till konsulttjänster för specialist- eller resursbehov för kortare eller längre uppdrag. För produkter och lösningar samarbetar vi nära med marknadsledande tillverkare.

“Vår vision är att ”Bygga och utveckla Nordens viktigaste nätverk.
Är ditt nätverk viktigt? Då är vi rätt partner för dig!”