N.ABLE INSIGHT

“Vet du vad som händer i ditt nät?”

Med vår nya säkerhetstjänst N.Able Insight blir det enkelt att samla in, analysera och knyta samman loggdata från Fortinets produktfamilj på en och samma plats. Du får en enkel överblick över trafiken och användningen av ditt nät genom vår tjänst. 

VAD ÄR N.ABLE INSIGHT?

N.Able Insight möjliggör insamling, analysering och rapportering av data från din brandvägg. Med vår tjänst får ni en kontinuerlig check över vilka applikationer som används, vilken trafik och användning ni har från och till Internet idag, vilka potentiella hot och sårbarheter är ni är utsatta för och även hjälp med hur ni säkrar upp era system.

INSTALLATION

N.Able Insight levereras som en fristående tjänst med flexibla installations- och driftmöjligheter till dig som har en befintlig Fortinetinstallation. Vi möter dina önskemål och behov genom en förstudie, för att på bästa sätt kunna anpassa installationen enligt era önskemål. Installationen går väldigt snabbt och smidigt och kräver inte mycket från dig och din verksamhet.

Läs mer om N.Able Insight här!

NYCKELFUNKTIONER

  • Insamling och hantering av loggdata
  • Sömlös integration med Fortinetprodukter
  • Möjlighet att skräddarsy larm för säkerhetslarm
  • Centraliserad sökrapportfunktion
  • Möjlighet att utföra rättstekniska undersökningar.

Med vår tjänster blir du medveten om vilken trafik du har till och från Internet. Vi kan rekommendera åtgärder på hur din organisation bäst skyddar sig. Genom ett förebyggande säkerhetsarbete blir du bättre rustad mot attacker. Vi kan hjälpa dig med alltifrån säkerhetsrådgivning och funktionstjänster till produkter. Låt oss se över ditt nätverk för att se vilken lösning som passar dig bäst!

Hör av dig till oss så berättar vi mer!