KONSULTTJÄNSTER

Network Services engagerade och erfarna konsulter kan bidra med förstärkning i din linjeorganisation, som expert vid tillfällen när specifik nätverkskompetens i din organisation saknas och som leverantör av projektarbeten. Kunderna fäster stor vikt vid att våra konsulter fungerar väl i deras respektive grupperingar, vilket gör att den sociala färdigheten är betydelsefull.

Exempel på typprojekt är långtidsuppdrag som nätverkstekniker, nätplanerare eller projektledare hos telekomoperatörer eller i större IT-organisationer. Exempel på projektarbete där Network Services driver projekt i egen regi på uppdrag av kund är migreringsprojekt, optimeringsprojekt och utbyggnadsprojekt där syftet oftast är att genomföra ett antal aktiviteter i kostnadseffektiv form utanför linjeorganisationen.

Med vårt engagemang, enkelhet och vår erfarenhet tillför vi en kompetens utöver det vanliga.

Våra konsulter hjälper företag och operatörer på den svenska marknaden att bygga nät som ska klara framtidens krav på kommunikation.

KONTAKTPERSON
PROFESSIONAL SERVICES

Lennart Pihl

Tel +46 (0)8 410 23 100
E-post.